×

اخبار > گردهمایی کاربران سامانه سواد آموزی استانهای سراسر کشور در مرکز آموزشی شهید باهنر در ملارد کرج برگزار شد .گردهمایی کاربران سامانه سواد آموزی استانهای سراسر کشور در مرکز آموزشی شهید باهنر در ملارد کرج برگزار شد .

کوثری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی در این گردهمایی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش همکاران با اشاره به اینکه سواد آموزی یک خدمت ارزشمند و صدقه جاریه است افزود : آموزش و آگاه سازی و سواد آموزی مواردی است که اهمیت زیادی دارد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی گردهمایی کاربران سامانه  سواد آموزی استانهای کشور با هدف هدایت و توانمندی سازی کاربران و آشنایی با آخرین تغییرات سامانه سوادآموزی برگزار گردید .  

کوثری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی در این گردهمایی ضمن تشکر و قدردانی  از تلاش و کوشش همکاران با اشاره به اینکه سواد آموزی یک خدمت ارزشمند و صدقه جاریه است افزود : آموزش و آگاه سازی و سواد آموزی مواردی است که اهمیت زیادی دارد .

گفتنی است دوره آموزشی تخصصی (سیستمهای چند رسانه ای ) با حضور 64 نفر از کاربران سامانه سواد آموزی سراسر کشور   به مدت 3 روز برگزار شد .

در پایان این دوره آموزشی  از کاربران برتر سامانه سواد آموزی با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تجلیل به عمل آمد .