×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


عرفه هنگامه ستایش است و عرفات جلوه گاه ناب ترین نجواهای نیایش.

روز عرفه، روز شناخت است. عرفه روزی است که خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و اطاعت خویش فرا می خواند و خوان کرم و احسان و لطف خود را برای آنان می گسترد و درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی آنان می گشاید.

عرفه، روز دعا و نيايش با معبود، عرفه روز دعا و استغفار و توجه به یگانه آفریدگار جهان ، عرفه روز ذکر الهی و مستحکم کردن رابطه قلبی با خداست. عرفه یکی از زیباترین روزهایی است که هر مسلمانی تجربه می‌کند. عرفه روز نیایش بنده دور افتاده از خالق با خداوند مهربانی که برای بازگشت مخلوق گنه‌کارش زمان‌ها و مکان‌ها را برکت بخشیده تا راه وصال برای انسان هموارتر گردد. روز عرفه روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان است.

روز عرفه، روز شناخت است. عرفه روزی است که خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و اطاعت خویش فرا می خواند و خوان کرم و احسان و لطف خود را برای آنان می گسترد و درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی آنان می گشاید.

فرارسیدن روزعرفه ،روز دعا و نیایش را محضر همکاران محترم گرامی می داریم . (التماس دعا )