×
چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


بررسی طرح ارتقاء باسوادی استان با حضور دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی

معاون سوادآموزی در گزارشی از بررسی طرح ارتقاء باسوادی استان با حضور دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از معاونت سوادآموزی  خراسان شمالی  در روز جمعه 98/6/8 ساعت 20 جلسه ای با حضور دکتر شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی، سرکار خانم یغمایی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، آقای سعیدی مدیرآموزش و پرورش استان، مودی معاون سوادآموزی و خانم محمدی، مشاور امور زنام اداره کل آموزش و پرورش در محل دفتر استاندار بمنظور بررسی طرح شتاب بخشی به فعالیتهای سوادآموزی استان برگزار گردید. 

در این جلسه طرح ارتقاء باسوادی زنان روستایی استان و توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی دوره های ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش استان ارائه گردید. دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی در خصوصتهیه آمار واقعی بیسوادان، ارائه طرح به صفر رساندن بمدت 2 ساله با لحاظ نمودن تمام گروههای سنی اعم از مردوزن، شهر و روستا و توجه به همه مخاطبین تأکیدات لازم را داشته و توجه به برش شهرستانی، استفاده از ظرفیت دستگاهها، استفاده از دهیاران، لحاظ نمودن سیاست های تشویقی در برنامه را خواستار شد. 

ایشان شناسایی استعدادها در برنامه، برگزاری جلسه با دستگاههای مؤثر در امر سوادآموزی در قالب شورای اداری و برنامه ریزی و ... و نگاه فنی و حرفه ای داشتن به طرح را توصیه نمود