×
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


وضعیت کمی و کیفی ارائه آموزشهای سواد آموزی در کشور متأثر از همه گیری ویروس کرونا ؛ مصداقی از سواد آموزی جامعه محور است .

احمد خاک زاد سرپرست معاونت امور آموزشی و مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی سازمان ؛وضعیت کمی و کیفی ارائه آموزشهای سواد آموزی در کشور را متأثر از همه گیری ویروس کرونا ؛ مصداقی از سواد آموزی جامعه محور دانسته است .

 به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی احمد خاک زاد ؛ سرپرست معاونت امور آموزشی و مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی وضعیت کمی و کیفی ارائه آموزشهای سواد آموزی در کشور را متأثر از همه گیری ویروس کرونا ؛ مصداقی از سواد آموزی جامعه  محور دانسته است . آقای خاک زاد در تبیین این موضوع اشاره کرد و گفت :

تنوع کمی وکیفی همواره در ارایه آموزش های سوادآموزی یک اصل مهم و اساسی بوده است. در این کمیت و کیفیت ها تلاش برای ایجاد، تثبیت و تعمیق سواد و اجزای چهارگانه آن شامل خواندن، نوشتن، حساب کردن و اهتمام بر روخوانی قرآن کریم به عنوان یک مهارت اجتماعی قرار داشته است.

مشخصه اجتماعی بودن این مهارت ،توانایی ایجاد سطح بهینه و مطلوبی از توانمندی در گیرنده و دارنده این مهارت برای ایفای مطلوب نقش ها و مسئولیت های فردی ، اجتماعی و تلاش برای بهبود شرایط و موقعیت های زندگی است.

این جزء از اجزای سوادآموزی جامعه محور ، معطوف به برنامه درسی و محتوای آموزشی است، لکن جزء مهم دیگر سوادآموزی جامعه محور معطوف به نحوه و چگونگی ارایه خدمات آموزشی است. در این فرآیند باید مبتنی بر سوادآموزی اقتضایی، روش ها و رویه هایی را انتخاب کرد که در مواجهه با شرایط و موقعیت های متنوع و حساس جامعه انعطاف پذیر و موثر عمل نماید.

با توجه به شرایط فعلی و خاص جامعه ، متاثر از همه گیری بیماری کرونا ویروس هر چند کلاس های سوادآموزی تعطیل شده است اما شواهد حاکی از آن است که آموزش در سوادآموزی تعطیل نشده است، با افتخار شاهد مواجهه ی مسئولانه و خلاقانه آموزش دهنده ها و همکاران استانی و شهرستانی هستیم. استمرار ارایه آموزش ها در فضای مجازی و پیگیری یادگیری در سوادآموزان و فراگیران از طریق تماس و گفتگوی تلفنی ، تهیه فیلم های کوتاه آموزشی توسط آموزش دهنده ها و... زمینه به اشتراک گذاری فرآیند آموزش را علی رغم محدودیت و چالش های موضوعی و مفهومی مترتب با ماهیت سوادآموزی ؛ ارایه خدمات سوادآموزی را در گستره ی جغرافیای کشور امکان پذیر کرده است.

تلاش  مراکز یادگیری محلی در ارایه خدمات پشتیبانی یکی دیگر از مشخصه های سوادآموزی جامعه محور بوده است. اخبار متنوعی از استان های مختلف در دسترس است که نشان می دهد این کانون های یادگیری محلی و منطقه ای ، ظرفیت و کارکردهای خود را معطوف به تولید اقلام بهداشتی مورد نیاز جامعه محلی از جمله ماسک و ... کرده اند.

همه این شواهد و خیلی بیشتر از اینها، مصداقی روشن از این است که سوادآموزی در تراز پیام حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ایران را سراسر مدرسه کنیم ؛ جامعه محور تر از همیشه بوده، هست و خواهد ماند. انشالله