×
يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون وزیرورئیس سازمان باحضور در حوزه ریاست و روابط عمومی،روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت

محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی،روابط عمومی را عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها دانست

 

محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی،روابط عمومی را  عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها دانست

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی ، محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی،روابط عمومی را  عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها دانسته و به مناسبت بیست و هفتم اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی باحضور در حوزه ریاست و روابط عمومی ، با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل از زحمات همکارانش در این بخش تقدیر و تشکر نمود و این روز را تبریک گفت.

محمد زاده در نشستی صمیمی به جایگاه ویژه روابط عمومی در هدایت سازمان ها اشاره کرد ، وی روابط عمومی  را به عنوان عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها دارای جایگاه ویژه ای دانست و کارکردهای آن را به مثابه روح فعالیت ها خواند.