پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مهدی مرتضوی معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت :راه توسعه پایدار از مسیر ارتقای علم و دانش و افزایش سطح آگاهی مردم می گذرد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: راه توسعه پایدار از مسیر ارتقای علم و دانش و افزایش سطح آگاهی مردم می گذرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و  روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ، مهدی مرتضوی در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: برقراری عدالت در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و بهداشت مهم ترین رویکرد آموزش و پرورش خراسان جنوبی بویژه حوزه ی سواد آموزی است.

 وی،  هدف این دیدار را  بهره گیری از تمام ظرفیت های استان به منظور به صفر رساندن بیسوادی و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به عدالت آموزشی و توسعه پایدار باید سطح سواد و آگاهی مردم افزایش پیدا کند. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، بر مشارکت نهاد ها،ارگان ها،دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تعلیم و تربیت و تحقق اهداف متعالی آن؛ تأکید کرد و افزود: راه برقراری عدالت همه جانبه از مسیر توسعه و راه توسعه از مسیر ارتقای علم و دانش و افزایش سطح آگاهی مردم می گذرد.

دبیر ستاد بهبود کیفیت استان با بیان این که جهاد کشاورزی از دستگاه های اصلی عضو شورای پشتیبانی سواد آموزی استان است و می تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح سواد و افزایش آگاهی مردم داشته باشد، عنوان کرد : برای اجرای مطلوب دوره های سواد آموزی و طرح های متنوع آن لازم است تا تمام آحاد جامعه ، به ویژه دستگاه های عضو شورای پشتیبانی سواد آموزی از پتانسیل و ظرفیت خود برای ارتقای آگاهی و سطح سواد بهره گیرند .

مرتضوی با اشاره به وابسته بودن بخش عمده ی اقتصاد استان به کشاورزی و دامداری؛خاطر نشان کرد : توسعه و پیشرفت کشاورزی و دامداری ، بدون ارتقای سطح سواد و افزایش آگاهی روستائیان و عشایر امری ناممکن است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، بر بهره گیری از ظرفیت های موجود استان جهت ارتقای سطح سواد جامعه مخاطب ،کار سواد آموزی و آموزش بزرگسالان را به مراتب دشوار تر از کار آموزش رسمی دانست.

در ادامه غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره بر نقش  آموزش در توسعه جوامع و اهمیت توانمند سازی منابع انسانی بخش کشاورزی افزود: قریب نیمی ازجمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهندکه از این تعداد 82هزارنفر بهره بردار دربخش کشاورزی فعالیت می کنند که درصورت باسوادشدن تعدادی از این بهره برداران ، گام موثری درارتقای دانش و مهارت و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی برداشته خواهد شد .

وی در پایان و دربحث تفاهم نامه نیز خواستار برگزاری  جلسات کارشناسی وفنی بیشترجهت برنامه ریزی وتدوین برنامه هدفمند واستفاده از ظرفیت ها وامکانات طرفین ازقبیل آمار و اطلاعات سامانه ها ،فضاهای آمورشی وتوان علمی و کارشناسی شد.