سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠

اسامی مقالات سازمان نهضت سواد آموزی

1)   بررسی نیازها و علائق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی 49- 10 ساله  مجری: دکتر حیدر تورانی  ناظران : دکتر قدسی احقر، مهدی نامجومنش

2)   ارزشیابی از فعالیت های برون سپاری در سوادآموزی و ارائه برنامه مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی  مجری: دکتر محمد حسنی  ناظران: دکتر شهناز هاشمی ، جمشیدی

3)   بررسی علل عدم استقبال بی سوادان از برنامه های سوادآموزی کشور مجری: دکتر رضوان حکیم زاده  ناظران : دکتر مهدی دستجردی ،  دکتر حیدر سهرابی

4)   مطالعه تطبیقی نظام آموزش بزرگسالان در جهان و ارائه محورهای مدل کارآمد و موثر برای نظام آموزش بزرگسالان در کشور  مجری : دکتر ویدا رحیمی نژاد  ناظران : دکتر فرهاد کریمی ، محمد مهدیزاده

5)   بررسی علل رجعت به بی سوادی در سوادآموختگان دوره سوادآموزی و معادل آن در کشور از سال 1386 الی 1390 مجری: دکتر رسول کرد نوقابی  ناظران : دکتر مجید قدمی ، کرامت نوایی

6)    بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلمان و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیت های سوادآموزی  مجری: داود محمدی  ناظران : دکتر محمد حسنی ، اردشیر قیصر

7)   بررسی نحوه اجراء و تاثیر برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس در حوزه سوادآموزی مجری: فرانک امیدیان  ناظران : دکتر مرتضی سمیعی ، حسین مونسان

8)   تحليل محتواي كتاب‌هاي دوره‌ي سوادآموزي و ارايه چارچوب محتواي مناسب براساس برنامه درسي مصوب مجري: دكتر عبدالعظيم حكيمي ناظران:دكتر محمد حسنی،کرامت نوائی

9)   ارزشیابی از اجرای برنامه پنج ساله سوادآموزی در سالهای 1390 تا 1393  مجری: دکتر مرضیه دهقانی ناظران  : دکتر عبدالله انصاری ، اردشیر قیصر

10) بررسی عوامل موثر در ادامه تحصیل و پیشرفت  تحصیلی چهره های موفق سوادآموزی مجری: دکتر ویدا رحیمی نژاد  ناظران : دکتر شهناز هاشمی ، احمد خاکزاد

11) تعیین تعداد واژگان پایه در دوره سواد آموزی و احصاء واژگان پر بسامد در جمعیت بی سواد و کم سواد بزرگسالان مجری:دکتر خسرو رشید ناظران::دکتر مهدی دستجردی کاظمی،آقای محمد مهدیزاده

12) بررسی و مطالعه شاخص های  روانسنجي آزمون هاي پایانی  دوره سوادآموزی  مجری: دکتر الهه محمد اسماعیل    ناظران : دکتر مسعود کبیری،مهدی نامجومنش

13)  بررسی  شیوه های موثر تبلیغی و ترویج سوادآموزی و ارائه مدل کارآمد جهت ترغیب و تشویق جامعه  هدف به سوادآموزی مجری :دکتر محمدعلی میرزابیکی ناظر ان  : دکتر ناهید  فلاحیان، محمد رضا رضایی

14)  میزان تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموختههای سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی دکتر رفیق حسنی ناظران : عابدین بازگیر و دکتر معصومه نجفی

15)  ارزشيابي مصوبه 833 شوراي عالي در موردساختار آموزشي مرحله اول نظام آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموز ي) دکتر نعمت الله متین ناظران آقای دکتر مجید قدمی خانم عفت بلوسی

16) ارزشیابی از نحوه اجرای چارچوب و کلیات برنامه درسی مرحله اول آموزش بزرگسالان(موضوع مصوبه 862 شورای عالی آموزش وپرورش)

17) بررسی میزان ماندگاری مهارت های سواد(خواندن،نوشتن ،روانخوانی قرآن و حساب کردن) در بین سوادآموختگان دوره های سوادآموزی در سال های 93 و  94

 

18)تأثیر آموزش مهارتهای کارآفرینی درکلاسهای سواد آموزی بر خودکارآمدی و خودنظم دهی ادراک شده (سرکار خانم زهرا مختاری)