سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > مقالات و پژوهش ها > اولویت های پژوهشی سازمان 

 


                                                  «فرا خوان اولویت های پژوهشی »


1 . مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

2.  بررسی و محاسبه بهای تمام شده دوره های سواد آموزی در سال94

3. بررسی کارایی و اثربخشی میزان مشارکت سازمان های طرف همکاری در تحقق برنامه های نهضت سوادآموزی

4. ارزشیابی فعالیت های برون سپاری سوادآموزی به موسسات و افراد حقیقی و ارائه راهکار های مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی آنها 


شرح عناوین :

1- مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

هدف از طرح پژوهشی بررسی ضرورت ايجاد و بهره برداری از مرکز اسناد جهت ساماندهی به کليه اسناد در هر شکل و قالبی در این مرکز با استفاده از تکنولوژیهای جدید فناوری اطلاعات می باشد. با راه اندازی مرکز اسناد کليه اسناد سوادآموزی از زمان توليد , چرخش اداری , نگهداری و امحاء مديريت مي شوند و کليه اسناد و پيوستها همراه فايل الکترونيکی در سيستم ثبت مي شوند و بدون نياز به فرد يا بايگانی خاصی امکان جستجوی تحت وب را ایجاد می نماید. از مزايای خاص اين سيستم نسبت به دبيرخانه اين است که برخی اسناد بدون نامه هستند لذا در سيستم دبيرخانه ثبت نمي شوند بنابراین نزد تهيه کننده يا دريافت کننده خود مي ماند و نهايتا در سيستم آنها ثبت مي شود و ديگران از آن بی اطلاع اند و برای دسترسی به آن نياز به فرد خاصی می باشد با ثبت در سيستم مرکز اسناد سوادآموزی تمامی اسناد با امنیت بسیار بالایی حفظ و ذخیره شده و دسترسی به آنها نیز  آسانتر می گردد. همچنین اين امکان به وجود می آید که ارتباط بین مرکز اسناد سوادآموزی و پرتال سازمانی برقرار و اطلاعات مورد نظر در صورت نياز در وب سايت سازمان قرارگيرد. پس از پایان طرح , سازمان خواستار ارائه یک راهکار جدید برای تاسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی در فناوری اطلاعات و تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای شدن برنامه  از سوی مجری طرح می باشد      2-  بررسی و محاسبه بهای تمام شده ی  دوره های سواد آموزی  در سال 1394

  1. تعیین فعالیتها و هزینه ها
  2. تعیین عوامل بوجود آورنده هزینه ها (محرک هزینه ها)
  3. محاسبه نرخ عامل بوجود آورنده هزینه ها
  4. ارائه الگوی محاسبه نرخ هزینه تمام شده آموزش در دوره های سواد آموزی (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) با در نظر گرفتن وتجزیه و تحلیل گام های اصلی در مدل سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 
  5. شناسایی منابع 
  6. شناسایی خروجی ها
  7. شناسایی محرک های هزینه منابع و فعالیت
  8. تخصیص هزینه ها
  9. عناصر بهای تمام شده (هزینه ها) منابعی که صرف انجام فعالیت ها می شوند.
  10. در نهایت محاسبه هزینه دوره های سواد آموزی به تفکیک (دوره سواد آموزی، تحکیم و انتقال)


3- بررسی  کارایی و اثربخشی میزان مشارکت سازمان های طرف همکاری در تحقق برنامه های نهضت سوادآموزی

 1- توضیح شرح عنوان یا بیان مسئله (یا نیاز پژوهشی)- در این بخش ، مسئله مبتلا به (موقعیت نامعین یا مبهم – نیاز پژوهشی – آسیب ها ، نقاط ضعف ) سازمان  که باید مورد بررسی قرار گیرد یا پاسخی برای آن فراهم گردد به اختصار توضیح داده شود به عبارت دیگر مرقوم فرمایید مسئله ای که سازمان با آن روبروست چیست ؟ مسئله چه ماهیتی دارد ؟ چه ابعادی دارد ؟

سوادآموزی همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) در فرمان تاریخی هفتم دی ماه 58ترسیم نمودند؛ حرکتی انقلابی است؛ که نیاز به عزم ملی و مشارکت همه مردم و سازمان ها خدمت رسان داشته است. در این راستا نهضت سوادآموزی برای همراه کردن و استفاده از ظرفیت سازمان ها برای شتاب بخشی به سوادآموزی در زمینه شناسایی ، جذب بیسوادان و کم سوادان جامعه هدف سازمان ها و نیز زمینه سازی انتقال پیام های آموزشی آنان به این قشر بیش از سه دهه است،که اقدام به عقد تفاهم نامه با سازمان های مشارکت کننده نموده است؛ بطوریکه در حال حاضر حدود 37 تفاهم نامه مشارکتی در زمینه سوادآموزی وجود دارد. این تفاهم نامه ها در راستای اهداف مشترک به امضاء رسیده است و هدف آن تسهیل سازی فرآیند سوادآموزی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های بین بخشی و انتقال پیام های تخصصی دستگا های طرف مشارکت بوده است. علی رغم تنوع این تفاهم نامه ها ارزیابی علمی دقیقی از میزان کارآیی واثربخشی هر کدام از این تفاهم نامه ها انجام نشده است. و اصلاعات کسب شده در حد آمار و ارقام کمی موجود در سازمان ها می باشد. لذا با اجرای یک طرح پژوهشی می توان از میزان کارآیی و اثربخشی این مشارکت ها اطلاع حاصل نمود؛ تا بتوان سازمان را در تصمیم گیری برای ادامه، اصلاح، ترمیم و یا عدم استمرار مشارکت با دستگاه هدف یاری کرد.

2- برای رسیدن به عنوان پژوهشی فوق چه فرآیندی را طی کرده اید ؟ قرآیند مسئله یابی در دو سه سطر توضیح داده شود.

از آنجاییکه یکی از سیاست های سازمان نهضت سوادآموزی بهره گیری از ظرفیت مشارکت ها است. از طرفی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی انتظار دارد  نقش و میزان همکاری سازمان ها در سوادآموزی بصورت دقیق رصد و گزارش شود. برای همین منظور دفتر تخصصی برای برنامه ریزی نیاز به کسب اطلاعات دقیق از میزان تحقق اهداف مشارکتی دارد. با توجه به اینکه با اطلاعات موجود نمی توان تصویر روشن ازوضیعت ترسیم کرد. با جلسات کارشناسی و بررسی اسناد پیشنهاد این عنوان پژوهشی به کمیته تخصصی سازمان داده شد.

3- ضرورت پژوهش مسئله ( در این بخش به اختصار توضیح داده شود که پژوهش د رخصوص عنوان فوق چه ضرورتی دارد و چه مشکلی را حل می کند ) و یافته های آن در چه بخشی می تواند به کار بسته شود.

آسیب شناسی ، احصاء نکات قوت و ضعف هر یک از تفاهم نامه ها و ارایه پیشنهادهای علمی می تواند در عقد تفاهم نامه یا تمدید آن موثر باشد و سازمان نیز در تمدید تفاهم نامه های مشارکتی یا تمدید آن با اطلاع و آگاهی بیشتری اقدام خواهد کرد. . ضمن اینکه در شرح وظایف هر دستگاه وظایف عملیاتی و قابل مشخصی پیش بینی شود.همچنین شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی می تواند از اطلاعات بدست آمده در تقویت و حمایت از سوادآموزی دستگاه ها را هدایت و راهبری کند.

4- اهداف مورد انتظار از پژوهش (لطفا بیان فرمائید که این پژوهش چه دستاوردهایی خواهد داشت )

بررسی میزان تحقق اهداف کمی و کیفیی تفاهم نامه هر دستگاه(کارآیی و اثر بخشی)

اطلاع از وضعیت  نحوه اجرایی تفاهم نامه ها(ارائه تصویر شفاف از وضعیت هر تفا هم نامه)

آسیب شناسی و احصاء تهدیدها و فرصت ها وارائه پیسنهادات عملیاتی برای هر تفاهم نامه

بهینه سازی شرایط عقد تفاهم نامه ها

5- انطباق عنوان پژوهش مورد نیاز با مفاد اسناد بالادستی (در این بخش ، بیان شود که پژوهش مورد نیاز با مفاد کدام یک از اسناد بالادستی به خصوص سند تحول ، منطبق است )؟

1- فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی واساسنامه سازمان

2- مصوبه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی

3- مصوبات شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی

6- انطباق عنوان پژوهشی مورد نیاز با سیاست ها و برنامه های اجرایی سازمان  ، در صورتی که عنوان پژوهش مورد نیاز ، قابل انطباق با مفاد اسناد بالادستی نیست ، در این بخش لطفا توضیح فرمائید که پژوهش مورد نیاز چگونه قابل توجیه است و چه ارتباطی با وظایف ذاتی و کارگردهای ویژه سازمان دارد؟4-ارزشیابی فعالیتهای برون سپاری سوادآموزی به موسسات و افراد حقیقی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی آنها

     1- توضیح شرح عنوان یا بیان مسئله (یا نیاز پژوهشی)- در این بخش ، مسئله مبتلا به (موقعیت نامعین یا مبهم – نیاز پژوهشی – آسیب ها ، نقاط ضعف ) سازمان  که باید مورد بررسی قرار گیرد یا پاسخی برای آن فراهم گردد به اختصار توضیح داده شود به عبارت دیگر مرقوم فرمایید مسئله ای که سازمان با آن روبروست چیست ؟ مسئله چه ماهیتی دارد ؟ چه ابعادی دارد ؟

چند سالی است که فعالیّت سوادآموزی در قالب برون سپاری اجرا می شود . این روش حسن ها و معایبی دارد . ازجمله موسسه واجد شرایط به حد لازم نیست . موسسات به وظایف خود به طور جدی عمل نمی کنند . قراربود سازمان با آموزش دهنده ها مرتبط نباشد ولی همچنان هست . هنوز درپرداخت موسسات  به آموزش دهنده  ها (حق الزحمه و حق بیمه)  اشکالات وابهام هایی وجود دارد.  با انجام این پژوهش باید حسن ها و معایب  با انطباق قوانین ومقررات مشخص شود ، میزان تحقق اهداف برون سپاری معلوم گردد. چگونگی عملکرد استانها مشخص شود ودرجهت بهبود امور  راهکارهای قانونی ومناسب ارائه شود.

2- برای رسیدن به عنوان پژوهشی فوق چه فرآیندی را طی کرده اید ؟ قرآیند مسئله یابی در دو سه سطر توضیح داده شود.

برای رسیدن  به عنوان پژوهشی،  ضمن بررسی پرونده ها ، عملکردها  و مشاهدات حضوری، از استان ها نیز نظرخواهی شده است . 

3- ضرورت پژوهش مسئله ( در این بخش به اختصار توضیح داده شود که پژوهش د رخصوص عنوان فوق چه ضرورتی دارد و چه مشکلی را حل می کند ) و یافته های آن در چه بخشی می تواند به کار بسته شود.

با انجام این پژوهش  ابعاد مسئله روشنتر و اشکالات بیشتر نمایان می شود ،راهکارهای نو با توجه به اقتضائات زمان به دست می آید . وادامه اجرایی این دستورالعمل را پژوهش علمی حمایت می کند. و یافته های آن در دفتر طرح وبرنامه وتامین منابع سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.  

4- اهداف مورد انتظار از پژوهش (لطفا بیان فرمائید که این پژوهش چه دستاوردهایی خواهد داشت )

هدف شناسایی نقاط قوت وضعف شیوه نامه  ، چگونگی  اجرا ی برون سپاری در میدان عمل ، انطباق دستورالعمل  سازمان با قوانین  ومقررات بیمه وسایر مبادی قانونی و  تاثیر آن بر روند فعالیّت های سوادآموزی  و یافتن راهکارهای نوین عملیاتی می باشد . 

5- انطباق عنوان پژوهش مورد نیاز با مفاد اسناد بالادستی (در این بخش ، بیان شود که پژوهش مورد نیاز با مفاد کدام یک از اسناد بالادستی به خصوص سند تحول ، منطبق است )؟

برون سپاری فعالیّت ها از اصل 44 قانون اساسی ،  تکالیف برنامه ششم توسعه اجتماعی کشور ، سیاست های سازمان با توجه به اقتضائات ، مصوبه 595 شورای انقلاب فرهنگی   منشعب شده است . 

7- انطباق عنوان پژوهشی مورد نیاز با سیاست ها و برنامه های اجرایی سازمان  ، در صورتی که عنوان پژوهش مورد نیاز ، قابل انطباق با مفاد اسناد بالادستی نیست ، در این بخش لطفا توضیح فرمائید که پژوهش مورد نیاز چگونه قابل توجیه است و چه ارتباطی با وظایف ذاتی و کارگردهای ویژه سازمان دارد؟ 

با اسناد بالا دستی و سیاست های سازمان منطبق است .        توجه به نكات زير توسط پژوهشگران محترم ضروري است:

1-      پژوهشگران باید جژ هیئت علمی دانشگاه ها و یا زیر مجموعه موسسه پژوهشی به امر پژوهش بپردازند .

2-     پيشنهاده هاي پژوهشي براساس معيارهاي تعيين شده ارزيابي مي شود.

3-     پذيرش طرح منوط به كسب حداقل 60% امتياز وداشتن بالاترين امتياز در اولويت مربوطه مي باشد.

محققين محترم در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مي توانند جهت دريافت فرم پيشنهاده نويسي (proposal) وكسب اطلاعات بيشتر به سايت نهضت سوادآموزی (www.lmoir.ir)مراجعه نموده وپس از تكميل  ، آن را به دبيرخانه کمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزی واقع در خیابان فاطمی شماره 113 تحويل نمايند

 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان نهضت سوادآموزی

 

برای دریافت فرم پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال) کلیک نمائید.

   دانلود : proposal.rar           حجم فایل 234 KB