سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > طرح وبرنامه های آموزشی > دوره سوادآموزی 

دوره سواد آموزی دوره ای است برای آموزش فرد بی سواد با سن بیش از 10 سال تمام که امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را ندارد . این دوره معادل پایه سوم ابتدایی در نظام آموزش رسمی است.

اهداف دوره:

  •  کسب مهارت های خواندن، نوشتن، درک و فهم متون ساده فارسی
  •  انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی
  •  آشنایی با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن
  •  آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی

مدت دوره:

دوره سوادآموزی، حداقل در 400 ساعت آموزش داده می شود که با توجه به شرایط و مقتضیات محیطی و نیاز مخاطبان در آموزش، فقط در صورتی که به شکل کلاسی اداره شود، حداکثر تا 550 ساعت با افزودن 30ساعت در مناطقی که با زبان غیر فارسی تکلم می کنند، 20 الی 30 ساعت برای آموزش سوادآموزان تجدید شده و 90تا 100 ساعت برای فعالیت های فرهنگی، مسابقات و... بر اساس مجوز سازمان نهضت سواداموزی قابل افزایش است.

کتاب های دوره سوادآموزی:

در این دوره با استفاده از دو جلد کتاب سوادآموزی 1و2، حداقل مهارت خواندن و نوشتن، درک  و فهم متون ساده فارسی و کسب مهارت های  اولیه روخوانی قرآن، آشنایی با معارف دینی و فرهنگ اسلامی و انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی، به سوادآموزان آموزش داده می شود.