سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠

دوره انتقال ، دوره‌اي است كه فرصت ادامه‌ی تحصيل براي كساني كه دوره سوادآموزي را گذرانده‌اند يا كساني كه فاقد شرايط ادامه تحصيل در نظام آموزش‌و پرورش رسمي هستند، فراهم مي‌سازد.

اهداف دوره‌‌ انتقال:

  • گسترش مهارت‌های خواندن؛ نوشتن؛ درک مطلب و کاربرد آن ها در زندگی
  • گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمندسازی افراد در به ‌کارگیری دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی
  •  آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی، علوم وتوانمندی بكارگيري آنان در زندگی روزمره
  •  رشد بينش اجتماعي، فرهنگي و سياسي بزر گسالان

 محتوای آموزشی:

محتوای آموزشی دوره انتقال شامل:6 عنوان کتاب با نام‌های رياضي، فارسی، علوم‌اجتماعی، علوم‌تجربی، آموزش قرآن و فرهنگ اسلامی می‌باشد.که، در چار‌چوب برنامه درسي با رویکرد چند تأليفي به صورت ملّي و استاني با نظارت سازمان تولید، چاپ، توزیع شده و مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد.

طول دوره:

مدّت طول دوره انتقال 800 ساعت است که 200ساعت آن به صورت غیرحضوری و600 ساعت دیگر به صورت حضوری، برابر جدول زمانبندی ابلاغی، تدریس می‌شود.

ارزش تحصیلی:

ارزش تحصیلی دوره‌ي انتقال مطابق با مصوبه هشتصدوسی‌وسومین جلسه‌ی شورای عالی آموزش‌وپرورش، همطراز با پایان دوره‌ي ابتدایی است و دارندگانِ گواهینامه‌ي پایان دوره‌ي انتقال مجاز به ادامهتحصیلدردوره‌ي اوّل متوسطه می باشند