سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > طرح وبرنامه های آموزشی > حلقه های کتابخوانی 

حلقه های کتابخوانی به منظور اهتمام در تعمیق و تحقق پیامدهای مرتبط با برنامه های سوادآموزی در حوزه های فردی، اجتماعی ،خانوادگی ،سیاسی، اقتصادی ، بهداشتی ،فرهنگی و ...در اجرای منویات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) سازمان نهضت سوادآموزی نسبت به طراحی و تدوین"طرح حلقه های کتابخوانی"اقدام نموده است.

هدف های طرح حلقه های کتابخوانی

  •  ترویج فرهنگ مطالعه ،عادت به مطالعه و یادگیری مادام العمر
  •  تثبیت و تحکیم سواد و ارتقای آگاهی های عمومی
  •  یادگیری مشارکتی و تقویت فعالیت های گروهی
  • تقویت روحیه استقلال در یادگیری و خودآموزی

مخاطبان طرح حلقه های کتابخوانی

  کلیه بزرگسالان بالای 10 سال غیر محصل ، که دارای مدرک دوره سوادآموزی(یا پایه سوم ابتدایی) و حداکثر تا دوره انتقال (یا ششم ابتدایی) هستند مخاطبین این طرح محسوب می شوند.

حد نصاب تشکیل حلقه های کتابخوانی
حد نصاب تشکیل این حلقه ها 10 نفر وحد اکثر 19 نفر می باشد. اگر تعداد افراد حلقه به 20 نفر برسد اعضا در دو حلقه 10 نفره سازماندهی می شوند .حلقه از بین افراد واجد شرایط ، متقاضی و علاقه مند با حد نصاب تعیین شده در یک نقطه جغرافیایی )افراد نزدیک به هم یا مرتبط به هم)  تشکیل خواهد بود. 

زمانبندی و محتوای آموزشی طرح
حلقه های مطالعاتی از ثبت نام و دریافت کتاب در فروردین ماه شروع و تا ارزیابی پایانی در اسفند ماه ادامه می یابد. محتوای آموزشی هر حلقه شامل 4 بسته آموزشی در موضوعات اجتماعی ، بهداشتی ، دینی و اعتقادی،  اقتصادی ، تاریخی و ادبیات  است که طبق جدول زمانی ذیل ارسال و توسط نماینده گروه بین مخاطبان توزیع می گردد.

جدول زمان بندی ارسال بسته های آموزشی

بازه زمانی

 زمان ارسال بسته آموزشی

کل بسته های ارسالی در سال

سه ماه اول

شروع حلقه

1

سه ماه دوم

بعد از 3 ماه

1

سه ماه سوم

بعد از 6 ماه

1

سه ماه چهارم

بعد از 9 ماه

1