سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > طرح وبرنامه های آموزشی > طرح خواندن با خانواده 

طرح خواندن با خانواده سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان یک نهاد فرهنگی و آموزشی، با هدف توسعه و تقویت فرهنگ عمومی جامعه، برنامه و فعالیت های گسترده ای را در قالب طرح های متنوع و مناسب تهیه و در کشور به اجرا در آورده است. از جمله این طرح ها : «خواندن با خانواده» است.

توجه به گسترش این طرح از این جهت حائز اهمیت است که خانواده مهمترین رکن تربیتی جامعه محسوب می شود. دانش وآگاهی اعضای خانواده ضمن اینکه ثبات و قوام این نهاد ارزشمند را تثبیت می کند ، بلکه والدین را قادر می سازد تا به شکل موثر و مفید در محیط های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی با وجود تکنولوژی های جدید و پیچیده ، زندگی مطلوب و مناسبی را برای اعضای خانواده خود فراهم آورد. از این رو سازمان با احساس مسئولیت، اجرای مطلوب این طرح را در میان اعضای خانواده های سواد آموزان پی می گیرد. تا با ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده ها ، به ارتقای سطح آگاهی و مهارت های ضروری زندگی اعضای خانواده ها به ویژه والدین عزیز این جامعه کمک نماید.

اهداف طرح :

  • توسعه وتقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبان و اعضای خانواده؛
  • فراهم کردن زمینه برای رسیدن به مطالعه مستقل یا استقلال در مطالعه؛ 
  • تقویت مهارت خواندن و نوشتن فراگیران دوره های سواد آموزی؛
  • استفاده از اوقات فراغت اعضای با سواد خانواده در امر مطالعه و کتاب خوانی.

  گستره  اجرا و مخاطبان طرح

در کلیه مناطقی که دوره سواد آموزی به­ صورت کلاسی یا گروهی با حداقل سه نفر تشکیل شده باشد و نیز در کلیه کلاس های دوره انتقال طرح اجرا می گردد

مخاطبان طرح عبارتند از :

سواد آموزان  دوره سوادآموزی ، انتقال واعضای خانواده آنان .

لازم به توضیح است سوادآموزان تحت پوشش مراکز یادگیری محلی، خود آموز ، فرد به فرد، تحکیم  و اتباع خارجی مشمول این طرح نخواهند شد.

گروه های سوادآموزان :

به منظور تسهیل تبادل و معاوضه کتاب ها  بین سوادآموزان، و ترویج و بحث و گفتگوی گروهی ، اگر تعداد سوادآموزان بیش از 5 نفر باشد ، آموزش دهنده بر اساس محل زندگی، سن ، علایق، روابط بین سوادآموزان و نوع کتاب های مطالعه شده، آنها را به چند گروه کوچکتر تقسیم می کند و با مشورت اعضای گروه ، یکی از اعضا را به عنوان سرگروه انتخاب می کند. تا پس ازمطالعه هر کتاب ، در شروع جلسات رفع اشکال اعضای گروه آموخته ها و اشکالات مواجه شده را با سایر اعضای گروه در میان می گذارند با اين اقدام اعضای توانمند نسبت به تقویت و هدایت هم گروهی های خود احساس مسئولیت می نماید.