چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


  چاپ        ارسال به دوست

اجرای کامل فرایند آموزش و نظارت و پیگیری از مهمترین وظایف مسئولین سوادآموزی شهرستان می باشد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی، به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی استان مرکزی معاون سوادآموزی با اشاره به اینکه تحت پوشش بردن سوادآموزان در شهرستانها براساس ثبت نام کلی و واقعی  آموزش صورت پذیرد سعی شود با توجه به واکسیناسیون انجام شده کلاس ها بصورت حضوری برگزار گردد و اگر سوادآموزی ممانعت کرد بصورت غیر حضوری شرایط و امکانات را برای اوفراهم کنند.

میرزایی گفت :در نظارت نیز از ظرفیت درون سازمانی ، اعضای ستاد امتحانات و شورای پشتیبانی برون سازمانی  تمام فعالیت ها مستندسازی دقیق صورت گیرد . در پیگیری و تحقق طرح های مختلف از جمله حلقه های کتابخوانی ،خواندن با خانواده ،نماز کلید بهشت و مسابقات انشاکوشا باشند تا جاییکه اکثر سوادآموزان مشارکت جدی داشته باشند و مستندات جدی دنبال شود و پرونده های آموزشی و امتحانی بعنوان یکی از مهمتریت مؤلفه های فعالیت باشدو بعنوان شناسنامه یکساله به آن نگاه می شود که نسبت به تکمیل آن با مستندات دقیق دقت لازم را داشته باشد و در پایان هم توضیحاتی در رابطه با طرح استخدام ایثارگران و جذب آموزش دهندگانی که غیرفعال هستند براساس بخش نامه سازمان توضیحاتی ایراد نمودند .

براتی مسئول سنجش و ارزشیابی ضمن خوش آمد گویی، اهم فعالیت های مورد نیاز و ضروری حوزه نظارت، سنجش و ارزشیابی که بایستی توسط همکاران و مسئولین سوادآموزی انجام شود را یادآور شده و توضیحات لازم در خصوص لزوم نظارت های حضوری و غیر حضوری توسط مسئولین سوادآموزی مناطق و هر یک از شهرستانها ، تشکیل تیم های نظارتی شامل[ مدیر شهرستان ، واحدهای نظارتی شهرستان ، واحد تخصصی سوادآموزی] با تدوین برنامه در کمیته بهبود کیفیت شهرستان به منظور ارتقای بهبود کیفیت آموزش طی فرایند آموزش و در زمان برگزاری آزمون ها با تشکیل تیم های نظارتی ستاد امتحانات  ارائه نمودند . همچنین مطالب مفصلی درخصوص آیین نامه آموزشی ، سنجش و ارزشیابی [ اصلاحی جدید ] ،پرونده های آموزشی امتحانی ، فرایند آموزش و برگزاری امتحانات تشریح گردید، سپس وی برضرورت تشکیل به موقع و موثرجلسات بهبود کیفیت ، ستاد امتحانات ، انجام نظارت ها و تعیین تکلیف و تعیین وضعیت به موقع سوادآموزان تاکید داشتند .

در ادامه حبیب اله اکبری نژاد رئیس اداره سوادآموزی به تشریح و توضیح شاخص های بومی سازی شده ارزیابی عملکرد بویژه فعالیت های سوادآموزی حوزه شهرستانی پرداخته و توجیه لازم را به عمل آوردند . سپس هریک از طرح های سوادآمو زی مانند طرح خواندن با خانواده ، حلقه های کتابخوانی و...را تشریح و بر لزوم اجرای هریک از طرح ها و نیز ثبت آن در سامانه سوادآموزی ، همچنین ارسال به موقع پرونده های مالی و بکار گیری تمامی توان خود در تسریع تحت پوشش حجم ابلاغی تاکید داشتند.

فاطمه نپتون سوپروایزر استان نیز در خصوص سامانه و فرم پایش عملکرد توضیحاتی را عنوان نمودند.

در این قسمت از برنامه باقی مانده شهرستانها به تشریح مختصری از مهم ترین اقدامات حوزه فعالیت خود پرداختند

میرزایی معاون سوادآموزی در پایان جلسه از مسؤلین سوادآموزی شهرستان های ساوه ، خنداب و دلیجان که بیشترین فعالیت را در جذب ، نگهداشت و مشارکت در آزمون و قبولی سوادآموزان و نیز میزان رضایت همکاران استانی را داشتند تقدیر به عمل آمد و از میزبانی بسیارخوب همکاران آموزش و پرورش شهرستان دلیجان به ویژه آقای بیگیان تشکر و قدردانی شد . 


١٠:٤٤ - چهارشنبه ٣ آذر ١٤٠٠    /    شماره : ٤٧٨٦    /    تعداد نمایش : ٢٠