سه شنبه ٠٥ مرداد ١٤٠٠
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


برگزاری کارگروه های تخصصی معاونین و روسای ادارات سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد .

کارگروه تخصصی معاونین و روسای سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در روز دوم این گردهمایی در مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد شهرستان ساری برگزار شد

 

به گزارش روابط عمو می سازمان نهضت سواد آموزی کارگروه تخصصی گردهمایی معاونین و روسای سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در روز دوم این گردهمایی در مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد شهرستان ساری برگزار شد

همچنین در این کارگروه های تخصصی ، سه کارگروه با عنوان کارگروه تخصصی معاونین و روسای اداره واگذاری های سواد آموزی ، کارگروه تخصصی برنامه ریزی دوره های سواد آموزی و کارگروه سنجش و ارزشیابی در سالن های  مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد ساری  تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان در این کارگروه های تخصصی به موضوعات پژوهشی ، آموزشی ، فعالیت های فرهنگی و معنوی ، نحوه مدیریت منابع و تامین مالی در سواد آموزی ، آموزش و توجیه فرایند برون سپاری و فعالیت های سواد آموزی ، تبیین طرح های شتاب بخشی سال 98 استان ها ، تبیین و تشریح دستور العمل های جدید و آسیب شناسی طرح ها ، برنامه ها و تفاهم نامه ها ، سواد آموزی زنان و دختران روستایی و مرزی و محروم ، آموزش دستور العمل ها  و تشریح برنامه های هفته سواد آموزی با توجه به چهلمین سالگرد فعالیت سازمان  نهضت سواد آموزی پرداخته شد .

شایان ذکر است  مراسم اختتامیه گردهمایی معاونان و روسای سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور فردا دوشنبه در مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد شهرستان ساری برگزار خواهد شد .